Wsparcie finansowe

Wydarzenie „Konferencja z okazji Dnia Chorób Rzadkich” zostało dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) w ramach programu „Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych”. Beneficjentem programu jest Instytut Biochemii i Biofizyki PAN.

Całkowita wartość wydarzenia: 42 110 PLN, wartość dofinansowania z MEiN: 37 860 PLN

Dofinansowanie jest przeznaczone na zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 28 lutego 2023 roku konferencji, przygotowanie relacji z wydarzenia, opracowanie materiałów reklamowych oraz realizację filmu o diagnostyce i badaniach naukowych dotyczących chorób rzadkich prowadzonych w Polsce.