Kontakt

Kontakt do organizatorów:

dr n. med. Katarzyna Wertheim-Tysarowska; Instytut Matki i Dziecka, Fundacja EB Polska: katarzyna.wertheim@imid.med.pl

dr hab. Joanna Kamińska; Instytut Biochemii i Biofizyki PAN: kaminska@ibb.waw.pl

dr n. med. Anna Barczak; Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN; Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie: ankabarczak@gmail.com